Έντυπα ΙΚΑ

ΑΠΔ (με οδηγίες)
ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου (με οδηγίες)
Γενικά Στοιχεία Υπεργολάβου (για ΑΠΔ οικοδ/κού έργου)
Καταχώριση σε Α.Π.Δ. εργαζομένων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα
Διευκρινίσεις για τη σύνταξη και την υποβολή Α.Π.Δ.
Οδηγίες Συμπλήρωσης του πεδίου 42 της ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου
Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ
Εντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ
Οδηγίες Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ
Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
Οδηγίες Συμπλήρωσης του Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
Οδηγίες για την Τροποποίηση - Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη
'Εντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)
Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
'Εντυπο Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου
'Εντυπο Αίτησης Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοσίου Εργου
Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (μηνιαίες υποβολές)
Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (τριμηνιαίες υποβολές)
'Εντυπο Αίτησης Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου


Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο TaxView
Αρχική       Προφίλ       Υπηρεσίες       Ενημέρωση       Μηχανογράφηση       Χάρτης        Links  
Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο TaxView

          Επικοινωνία

Αναπαύσεως 17-19 Δραπετσώνα
210 4812129 - 210 4833766
fax: 210 4838668
Κιν.69700 13101 - 69370 49381
Στοά Μιχαλόπουλου

email: hogia@otenet.gr


Οι Οικονομικοί σας Σύμβουλοι...
Έντυπα ΙΚΑ
Επιστροφή στις Συνδέσεις
Έντυπα Αυτοκινήτων
Γενικά Έντυπα
Έντυπα Μητρώου
Έντυπα Φορ.Εισοδήματος
Έντυπα Τελωνείων
Έντυπα ΦΠΑ
Έντυπα ΚΒΣ
Έντυπα Δικαστικού
Έντυπα ΙΚΑ
ΑΠΔ (με οδηγίες)
ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου (με οδηγίες)
Γενικά Στοιχεία Υπεργολάβου (για ΑΠΔ οικοδ/κού έργου)
Καταχώριση σε Α.Π.Δ. εργαζομένων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα
Διευκρινίσεις για τη σύνταξη και την υποβολή Α.Π.Δ.
Οδηγίες Συμπλήρωσης του πεδίου 42 της ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου
Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ
Εντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ
Οδηγίες Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ
Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
Οδηγίες Συμπλήρωσης του Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
Οδηγίες για την Τροποποίηση - Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη
'Εντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)
Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
'Εντυπο Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου
'Εντυπο Αίτησης Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοσίου Εργου
Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (μηνιαίες υποβολές)
Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (τριμηνιαίες υποβολές)
'Εντυπο Αίτησης Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου