Υπηρεσίες


Λογιστικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Δικαίου Υπηρεσίες

Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο TaxView
Αρχική       Προφίλ       Υπηρεσίες       Ενημέρωση       Μηχανογράφηση       Χάρτης        Links  
Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο TaxView

          Επικοινωνία

Αναπαύσεως 17-19 Δραπετσώνα
210 4812129 - 210 4833766
fax: 210 4838668
Κιν.69700 13101 - 69370 49381
Στοά Μιχαλόπουλου

email: hogia@otenet.gr


Οι Οικονομικοί σας Σύμβουλοι...
Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης σας ή στα γραφεία μας.
 • Επίβλεψη των εσωτερικών λογιστηρίων των επιχειρήσεων με Οργανωτικές προτάσεις.
 • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου .
 • Τήρηση Μισθοδοσιών
 • Ενημέρωση και Συμβουλές σε θέματα εργατικής νομοθεσίας.
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρους εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. , Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Επιθεώρηση Εργασίας, Νομαρχία, Επιμελητήρια κτλ).

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών.
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων.
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών.
 • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων.
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μηνιαία-Ετήσια παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες βιωσιμότητας.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες  Λήψης τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες  ταμειακού προγραμματισμού.

Δικαίου Υπηρεσίες
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.),Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ Ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών σε Α.Ε και Ε.Π.Ε.
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα.
ΛΥΣΕΙΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εξαγοράς επιχειρήσεων, Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων, Αυξήσεις-Μειώσεις κεφαλαίου
Λογιστικές  - Φοροτεχνικές - Συμβουλευτικές - Δικαίου  Υπηρεσίες