Οι Οικονομικοί σας
Σύμβουλοι


Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο

Πρότυπο Πιστοποιημένο Κέντρο
Έκδοσης Εκκρεμών Συντάξεων


( Προσωρινών και Κύριων )

Ι.Κ.Ε.Π
Ιδιωτικό Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών

Οι Υπηρεσίες μας

Υπεύθυνη λογιστική
υποστήριξη για κάθε μορφής Επιχείρηση

Υψηλής ποιότητας
φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Μισθοδοσία για επιχειρήσεις
και οικοδομικά έργα - Συνταξιοδοτικά

Χρηματοδότηση, επιδοτήσεις & εξειδικευμένες υπηρεσίες για την εξασφάλιση της επιτυχίας σας

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών λογιστικής, φορολογικής και μηχανογραφικής υποστήριξης. Η τεχνολογική υποδομή και η εμπειρία μας καθώς και οι καινοτόμες λύσεις που εφαρμόζουμε στον οργανωτικό τομέα μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Image

Επικοινωνία

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία

Οι Πελάτες μας

Το πελατολόγιο της ΤaxView περιλαμβάνει επιχειρήσεις όλων των κλάδων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά μερικοί από τους Πελάτες μας:

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
client7