Δούλεψε Μαζί Μας
Σε θέλουμε στην Ομάδα μας.

Επιλέξτε παρακάτω τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της κάθε θέσης
εργασίας στην TaxView και υποβάλετε το βιογραφικό σας.
Λογιστής Απλογραφικών Βιβλίων
Απαιτούμενα Προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Διοίκησης - Οικονομίας με εξειδίκευση στη Λογιστική
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση
 • Γνώση Εφαρμογών MS Office, με έμφαση σε Excel, Word και Access
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική/ ERP (κατά προτίμηση Epsilon )
 • Εξοικίωση με  χρήση Social Media
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα λήψης αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ομαδικότητα
 • Άριστη Γνώση EXCEL, Access
Image
Λογιστής Διπλογραφικά Βιβλία
Απαιτούμενα Προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Διοίκησης - Οικονομίας με εξειδίκευση στη Λογιστική
 • Εμπειρία 4 ετών σε ανάλογη θέση
 • Γνώσεις κοστολόγησης
 • Γνώσεις αποτίμησης αποθεμάτων
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Άριστη Γνώση EXCEL, Access
Θέση Μισθοδοσίας
Απαιτούμενα Προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Διοίκησης - Οικονομίας με εξειδίκευση στη Λογιστική
 • Εμπειρία 4 ετών σε ανάλογη θέση
 • Γνώσεις νομοθεσίας μισθοδοσίας
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Άριστη Γνώση EXCEL, Access
Επικοινώνησε Μαζί Μας
Browse files
Size limit for each file is 100 MB