Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Είμαστε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ για τον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

Έτσι έχουμε την δυνατότητα για την διεκπεραίωση της διεξαγωγής της σύνταξής σας.

 • Σας ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ για τη συνταξιοδότηση
 • Σας ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
 • Σας ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ από την ταλαιπωρία και το άγχος
Image

Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού

Μέσα από την πολυετή εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, μπορούμε να σας προσφέρουμε τις πλέον αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν τα φορολογικά και περιουσιακά θέματα των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού.

Σας καλύπτουμε, αξιόπιστα και άμμεσα για όλα τα θέματα που σας απασχολούν

 • Φορολογίας
 • Κληρονομιών
 • Διαχείρισης της περιουσίας σας
 • Εκπροσώπησης σας στην Ελλάδα

Συνεργαζόμαστε με έμπειρους συνεργάτες ( νομικούς, μηχανικούς, συμβούλους) και σας εγγυόμαστε αξιόπιστες λύσεις στις εκκρεμείς υποθέσεις σας.

 • Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε
 • Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας στο εξωτερικό
 • Την Πλήρη εκπροσώπηση σας στην Ελλάδα ως Φορολογικοί Αντιπρόσωποι αλλά και γενικοί Πληρεξούσιοι – Αντίκλητοι – Εκπρόσωποι για οτιδήποτε σας αφορά.
 • Αναλαμβάνουμε την διαδικασία της τεκμηρίωσης της φορολογικής κατοικίας σας στο εξωτερικό.
 • Διεξάγουμε τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών.
 • Αναλαμβάνουμε Θέματα Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
 • Ορίζουμε αντιπρόσωπο (σύνταξη πληρεξούσιου, συμπλήρωση και υποβολή στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού των απαραίτητων εντύπων κλπ).
 • Σας υποβάλλουμε Ηλεκτρονικά την Δήλωσης Εισοδήματος στο σύστημα TAXIS.
 • Σας ενημερώνουμε Άμεσα με υπολογισμό κι εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
 • Σας υποβάλλουμε Ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε9 (για την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων) και Ε2 (για τα εισπραττόμενα ενοίκια).

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

 • Πότε ένα πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ;
 • Ποια είναι η έννοια της Φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με τον νόμο ;
 • Ποια είναι η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας ;
 • Ποια στοιχεία οφείλει να προσκομίσει ο φορολογούμενος στην αρμόδια Δ.O.Y προκειμένου να αποδείξει την αλλαγή κατοικίας του;
 • Το πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας αποτελεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της αλλαγής κατοικίας;
 • Μπορεί ο φορολογούμενος να επικαλεσθεί αναδρομικά φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος;
 • Ποια είναι η έννοια του κριτηρίου των 183 ημερών ως προς την τεκμηρίωση της συνήθους διαμονής
 • καιι πολλά άλλα........